Projektovou dokumentaci domu

Zajistíme zpracování projektové dokumentace domu v souladu se zákonem:
  • dokumentaci pro územní řízení
  • projektovou dokumentaci pro stavební povolení / ohlášení stavby
  • projektovou dokumentaci pro provádění stavby
  • dokumentaci skutečného provedení stavby

Výstavbu rodinného domu

Na základě zpracované projektové dokumentace nabízíme kompletní provedení stavby "Na klíč" nebo i částečné provedení jednotlivých ucelených části domu. To vše pod dozorem zkušených stavebních techniků s autorizací. V konečné etapě výstavby domu jsme schopni ve spolupráci se zahradním architektem zrealizovat jemné terenní a zahradní úpravy.

Územní a stavební povolení

Zajistíme v souladu s platnou legislativou stavební povolení nebo ohlášení stavby na základě zpracované projektové dokumentace. Můžeme poskytnout služby při zajištění kolaudace provedeného díla.